Amnesty International

szkolenie z autoprezentacji z rozbudowanym blokiem business casual dla kierownictwa organizacji

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

cykl indywidualnych konsultacji wizerunkowych dla ekspertów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

konsultacje indywidualne z kreowania wizerunku biznesowego, konsultacje indywidualne z kreowania wizerunku w mediach

Agencja Mienia Wojskowego

Oddział regionalny AMW w Warszawie - warsztaty stylu dla pań, kreowanie wizerunku biznesowego

Krajowa Izba Rozliczeniowa

szkolenie z kreowania wizerunku biznesowego dla Zarządu, poradnik wizerunkowy - dress code