Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku

Amnesty International

szkolenie z autoprezentacji z rozbudowanym blokiem business casual dla kierownictwa organizacji

Agencja Mienia Wojskowego

Oddział regionalny AMW w Warszawie - warsztaty stylu dla pań, kreowanie wizerunku biznesowego

Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie

Centrum Kultury Jidysz w Warszawie