Portfolio etykieta w szkole prezentuje szkolenia dla uczniów i nauczycieli, które prowadzę. Etykieta w szkole: szkoła kształci uczniów, przyszłe pokolenie które będzie mieć wpływ na wygląd świata. To co uczeń wyniesie ze szkoły będzie rzutować na jego kontakty z drugim człowiekiem, na rozwój jego zainteresowań, pasji. Edukacja szkolna powinna być niczym drogowskaz dla młodego człowieka. Wskazać mu możliwość samorealizacji w dziedzinach które go interesują, pasjonują. Pomóc przy poszukiwaniu drogi dalszej edukacji.

Szkoła powinna uczyć samodzielnego myślenia. Nawyki wyniesione z domu rodzinnego, wiedza przekazana przez nauczycieli będzie wpływać na zachowanie młodych ludzi, na ich stosunek do planety, ochrony środowiska, historii własnego kraju. Pełna nauka w szkole obejmuje także etykietę w szkole.

Etykieta uczy dobrych manier, sposobu zachowania się w różnych okolicznościach, szacunku do drugiego człowieka. Etykieta uczy szacunku do dobra wspólnego, którym jest najbliższe otoczenie i nasza planeta. Zajęcia z etykiety w szkole obejmują lekcje z savoir-vivre’u nastolatków. Etykieta w szkole to także zajęcia skierowane do grona pedagogicznego z profesjonalnej autoprezentacji w szkole.